ปลูกปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง ซึ่งเหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้น อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ดังนั้นปาล์มน้ำมันจึงเจริญเติบโตได้ดีในภาคใต้ของประเทศ บริเวณพื้นที่ที่ปลูกมากที่สุด คือจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูลและตรัง ทั้งนี้เนื่องจากผลตอบแทนการปลูกปาล์มน้ำมันดีกว่าการปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ยางพาราและการทำนาข้าว จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูก ประกอบกับมีโครงการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกปาล์มทั่วประเทศ คาดว่าปริมาณความต้องการ น้ำมันปาล์มภายในเพิ่มขึ้นมาก ทั้งนี้เพราะราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น

การกำหนดระยะปลูกปาล์มน้ำมัน นั้นควรดู ทิศทางของแสงแดดเพื่อให้ปาล์มน้ำมัน ได้รับแสงแดดมากที่สุดเพื่อให้ใบได้มีกระบวนการสังเคราะห์แสง ควรปลูกปาล์มน้ำมันแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า  โดยแถวหลักที่เป็นฐานของสามเหลี่ยมอยู่ในแนวทิศเหนือ–ใต้ แถวถัดไปจะปลูกกึ่งกลางของแถวหลัก และระยะการปลูก 9×9 เมตรเป็นที่นิยมมากที่สุด เพราะเป็นระยะที่ห่างเพียงพอ ซึ่งเมื่อปาล์มโตเต็มที่แล้วใบจะไม่บังแสงกันเอง  ทำให้ต้นได้รับแสงมากที่สุด   ระยะปลูก 9×9 เมตรนี้ มีระยะระหว่างต้น 9 เมตร และระยะระหว่างแถว 7.8 เมตร 

  • เตรียมหลุมปลูกปาล์มน้ำมัน ขุดหลุมให้มีขนาดใหญ่กว่าถุงต้นกล้าเล็กน้อย รูปตัวยู หรือทรงกระบอกควรแยกดินบน ล่างออกจากกัน รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยร็อกฟอสเฟต (0-3-0) อัตรา 250 – 500 กรัม/หลุมระบบร่องน้ำ หากสามารถทำได้ สองแถวให้มีร่องน้ำ 1 ร่อง เพื่อให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้งร่องกว้าง 1.5 เมตรพอดี ไม่ใหญ่เกินไป เมื่อปาล์มโต ตัดทะลายไม่หล่นลงในร่องน้ำหลุมปลูก กว้าง 45 – 60 ซม. X ยาว 45- 60 ซม. X ลึก 30 ซม. การขุดหลุมให้กว้างจะส่งผลดีต่อปาล์มเพราะดินจะไม่แน่น รากเจริญเร็วรองก้นหลุมด้วย 0-3-0 หรือ ขี้ไก่/ขี้วัว/ขี้ค้างคาว ที่สะดวกหาได้การดูแลเบื้องต้น ประมาณ 2 ปี ปาล์มน้ำมันจะเริ่มแทงช่อดอกออกมา ให้หักช่อดอกนั้นทิ้ง เพื่อบำรุงต้นให้โตสมบูรณ์เต็มที่ ในช่วงอายุปาล์มน้ำมัน1-3 ปี ห้ามฉีดยากลุ่มไกลโฟเสท 48% บริเวณ โคนปาล์มโดยเด็ดขาด และสำคัญมาก ห้ามตัดทางใบปาล์มทิ้ง โดยเด็ดขาด ในช่วง 3 ปีแรก เพราะจะทำให้โคนไม่ไหญ่

เทคนิคการปลูกเเละการดูเเลปาล์มน้ำมันให้ได้ผลผลิตดี

สำหรับผู้สนใจจะลงปลูกปาล์มน้ำมัน สิ่งเเรกที่สำคัญคือ การเลือกสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ เเละควรเลือกสายพันธุ์ที่ทนต่อการเข้าทำลายของโรคเเละเเมลง รวมทั้งเป็นปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตสูงด้วย โดยสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีการปรับปรุงพันธุ์เป็นพันธุ์ลูกผสมเทเนอร่า เนื่องจากพันธุ์ลูกผสมเทเนอร่ามมีคุณลักษณะเด่นดังนี้

1. ให้ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ ต่อระยะเวลาสูง

2. สามารถปรับตัวเข้ากับเเหล่งปลูกเเละพื้นที่ในประเทศไทยได้ดี

3. มีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงช้า ความยาวทางใบไม่สั้นหรือไม่ยาวจนเกินไป ลำต้นสมบูรณ์

การปรับพื้นที่สำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน

การปรับสภาพพื้นดิน ที่เป็นพื้นที่ราบ เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน
• การปรับพื้นที่ราบ
ในกรณีของพื้นที่ราบ เมื่อมีการกำจัดวัชพืชแล้ว ควรไถปรับสภาพพื้นที่โดยใช้ไถแบบ 3 จานและไถแบบ 7 จาน
• การปรับพื้นที่ลาดชัน
ในกรณีของพื้นที่ลาดชันหรือพื้นที่เชิงเขาควรมีการทำขั้นบันได เพื่อลดการ พังทลาย ของหน้าดินและสะดวกกับการจัดการ
• การปรับพื้นที่ลุ่มและมีน้ำท่วมถึง
ในกรณีของพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่ม มีน้ำขัง จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจะต้องยกร่องและขุดคูระบายน้ำ โดยให้เนินดินบนสันร่องที่จะปลูกปาล์มน้ำมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำที่ท่วมขัง พร้อมทั้งขุดร่องหรือคูระบายน้ำออกไปจากแปลงปลูก เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังบริเวณโคนต้นปาล์มน้ำมัน

ข้อควรปฏิบัติในการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมัน
1. ตัดทะลายปาล์มน้ำมันอยู่ในระยะสุกพอดี คือทะลายปาล์มเริ่มมีผลร่วง แต่ไม่ควรตัดทะลายปาล์มที่ยังดิบอยู่ เพราะในผลปาล์มดิบยังมีสภาพเป็นน้ำและมีแป้งอยู่ ยังไม่แปรสภาพเป็นน้ำมัน ส่วนทะลายที่สุกเกินไปจะมีกรดไขมันอิสระสูง และผลปาล์มสดอาจมีสารบางชนิดอยู่ อาจเป็นอันตรายกับผู้บริโภคได้

          วิธีการสังเกตปาล์มสุก มีดังนี้
– ชนิดผลดิบที่มีสีเขียว ให้เก็บเกี่ยวเมื่อผลผลิตเป็นสีส้มมากกว่า 80% ของผล 
– ชนิดผลดิบที่มีสีดำ เมื่อสุกเปลี่ยนสีผลเป็นสีแดง ให้เก็บเกี่ยวเมื่อผลร่วงจากทะลาย 1-3 ผล 

เปิดจองต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
สายพันธุ์
🎾สุราษฎร์2
🎾สุราษฎร์7
🌴ยูนิวานิช
🌴ซีหราด มิลเลเนียม
🌴ซีหราด เอลิท
🌴สปริงแบล็ค
🎯มีการคัดทิ้งกล้าอย่างเป็นระบบ
🎯สายพันธุ์มีแหล่งที่มาชัดเจนตรวจสอบได้
🎯มีใบอนุญาตแปลงเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
🎯มีใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตร
🎯สามารถยื่นขอทุน จากการยางได้
…………………………………………………………………………
มีเอกสารการซื้อขายเมล็ดพันธุ์ครบถ้วน อย่างถูกต้อง
มีที่ไปที่มาชัดเจน สามารถตรวจสอบได้